Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren alsook om als lid te kunnen inloggen. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord liever niet.

Inloggen

Nog geen account? registreer u dan hier

Naar boven

Hoe wordt ik een expert syndicus?

U wil erkend worden als expert-syndicus? Het kan!
Wordt expert syndicus in samenwerking met UVS en Kavex! UVS en Kavex hebben samen een protocol uitgewerkt om geaccrediteerd te worden als beëdigd expert syndicus bij Kavex (Kamer van vastgoed experten- www.kavex.be).
U vindt hieronder de huidige voorwaarden die vervuld moeten worden om in aanmerking te komen.


PROTOCOL

Stap 1 – lid worden bij Kavex
Stap 2 – uw kandidatuur stellen als expert syndicus

Stap 1 : Lidmaatschap Kavex
U dient uw lidmaatschap als gewoon lid aan te vragen via de website van Kavex : www.kavex.be - lidmaatschap
U kan uw aanvraag tot lidmaatschap indienen door u elektronisch aan te melden op de webiste van Kavex.
Kavex zal u terug contacteren met meer informatie omtrent uw aanvraag (bvb uw CV)
De Raad van Bestuur van Kavex zal uw kandidatuur bespreken. De aanvaarding door de Raad van Bestuur is voorlopig en zal bekrachtigd worden door de volgende algemene vergadering van Kavex (telkens de derde maandag van de maand juni en eventueel van de maand december).
Het lidgeld bij Kavex bedraagt 300,00€. De UVS leden genieten 75 € korting! Om te betalen wacht u tot Kavex u een debetnota overmaakt.

Stap 2: kandidatuur als expert-syndicus
1/ Voorwaarden
Om uw kandidatuur als expert-syndicus in te dienen dient u conform de statuten van Kavex (art 7.2 en 7.3) een specifiek formulier in te vullen. Dit formulier staat online onder ” Aanvraag Professioneel Erkenning “ op de website van Kavex www.kavex.be - Lidmaatschap
Bovendien dient u voor Kavex de volgende voorwaarden te vervullen :
* Diploma
* Minstens 5 jaar ervaring
* 2 peters (bij gebrek aan peters mail naar syndicus@kavex.be) - ( te downloaden van de website van Kavex)
* Verklaring op eer ( te downloaden van de website van Kavex)
* Dossier opstellen zie hieronder. De bundel dient in drie exemplaren tijdig ingediend te worden.

2/ Vakjury
De vakjury Mede-eigendom van Kavex zal met u een persoonlijk onderhoud voeren over:
* uw dossier
* uw kennis van de mede-eigendom

De vakjury heeft als taak het dossier uitsluitend inhoudelijk te beoordelen en hun kennis en expertise inzake mede-eigendom te toetsen. De vakjury dient tijdig een verslag over te brengen naar de Aanvaardingcommissie van Kavex.
Ter info: de vakjury van Kavex is neutraal en uitsluitend samengesteld uit experten in mede-eigendom die geen concurrentie vormen voor de kandidaten.

3/ Aanvaardingscommissie
De aanvaardingscommissie neemt intern kennis van het verslag van de vakjury .
De aanvaardingscommissie zal de naleving van de voorwaarden om expert te worden controleren en het dossier volledig analyseren in functie van de professionalisme en de correctheid van de informatie.
Bij gunstig advies van de aanvaardingscommissie worden de kandidaten uitgenodigd op een intake gesprek.
De aanvaardingscommissie is samengesteld uit experten taxateurs .

4/ Intake gesprek
De kandidaten worden uitgenodigd op een intake gesprek met de voorzitter van Kavex en de voorzitter van de aanvaardingscommissie van Kavex. De bedoeling van het gesprek is de kandidaten algemeen te beoordelen, meer bepaald over hun ethiek, hun doelstelling, professionele aanpak en ambities.
Na het intake gesprek maakt de aanvaardingscommissie haar aanbevelingen aan de Raad van Bestuur van Kavex.
De Raad van Bestuur van Kavex neemt de finale beslissing over de aanvaarding van de kandidatuur als expert. Deze toelating wordt later bekrachtigd door de Algemene Vergadering van Kavex.

5/ Beëdiging en eedaflegging
De kandidaten worden uitgenodigd op een Thema avond van Kavex. De beëdigingen vinden telkens plaats de derde maandag van juni en de derde maandag van januari.
De kandidaten dienen openbaar de eed af te leggen conform de tekst van de eedaflegging. Na de eedaflegging worden de kandidaten beëdigd en ontvangen zij een Accreditatie en Getuigschrift

DOSSIER:

 1. Curriculum Vitae (bent u erkend als stagemeester? Indien ja, sedert wanneer?)
 2. Voorstelling van uw juridische entiteit (bvb afzonderlijke bvba), uw syndicuskantoor, bereikbaarheid, openingsuren, website, enz. ...
 3. Beheersdocumentatie :
  - Kopie van een syndicusovereenkomst met een VME (ondertekend door partijen) en bijhorende lastenboek.
  - Kopie van een uitnodiging tot een algemene vergadering voorzien van agenda
  - Kopie van een bijhorende volmacht.
  - Kopie van een verslag van een statutaire algemene vergadering (kopie van het originele verslag).
  - Kopie van een verslag van een bijzondere algemene vergadering (indien voorhanden) (kopie van het originele verslag)
  - Kopie van een verslag van een afgelaste AV wegens onvoldoende quotiteiten (indien voorhanden) (kopie van het originele verslag)
  - Kopie van een eindafrekening mede-eigenaar van een wooneenheid.
  - Voorbeeld van een jaarlijkse begroting.
 4. Ethiek : toelichting over de door u gevoerde bedrijfsethiek.
 5. Brief BIV : stand van zaken ivm sancties (boetes, schorsingen, straffen) bij het BIV en eventueel toelichting met vonnis.
 6. Ereverklaring dat er geen lopende procedures is van een VME tegen de syndicus mbt tot de werking van zijn kantoor en/of voor wanbeheer.
 7. Aansluiting bij de beroepsfederatie voor syndici UVS (Unie van Syndici vzw). Attest te verkrijgen via de UVS.
 8. Kopie van bekomen getuigschrift erkende opleiding voor gevorderde syndici uit dewelke blijkt dat minimum 70% van de punten behaald werden.
 9. Opgave van de lopende abonnementen aan vaktijdschriften alsook van de beschikbare vakliteratuur op kantoor/bureel.
 10. Opgave van de eventuele eigen publicaties (boeken, cahiers, artikels, papers, ... ) gerelateerd tot de materie beheer van mede-eigendom.
 11. Een of meerdere aanbevelingen van mede-eigenaars over uw beheersactiviteiten.

Stuur aangetekend 3 exemplaren van uw dossier naar:
Kavex vzw
T.a.v. Dhr David Martens
Kerkstraat 25
9220 Hamme

Voor 2022 gelieve uw dossier in te dienen ten laatste op 01 april 2022 of op 01 oktober 2022. U wenst hier meer over te weten? mail naar syndicus@kavex.be

Onze partners