Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren alsook om als lid te kunnen inloggen. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord liever niet.

Inloggen

Nog geen account? registreer u dan hier

Naar boven

Lidmaatschap

Voorwaarden om lid te worden

Een ‘kandidaat toegetreden lid’ is elke natuurlijke persoon die aan de hieronder vermelde toetredingsvoorwaarden voldoet, en tevens het ambt van syndicus en/of rentmeester vervult ‘al dan niet in hoofdberoep’.

  1. hetzij als professionele syndicus en/of als professionele rentmeester, titularis of stagiair ; via een rechtspersoon met een geëigend KBO-nummer, als bestuurder/zaakvoerder, co-bestuurder/co-zaakvoerder, of zelfstandig medewerker, en verantwoordelijke voor de naleving van de geëigende en tegenstelbare deontologie binnen de beheerseenheid
  2. hetzij als expert
  3. hetzij als occasionele syndicus (mede-eigenaar én syndicus in eigen gebouw)
  4. hetzij als student vastgoed/syndicus aan een Hogeschool of Universiteit

Nota :
De raad van bestuur kan in het belang van de vereniging afwijkingen toestaan op bovenvermelde voorwaarden en dit met gewone meerderheid van stemmen.

Kostprijs

Het lidmaatschap bedraagt vanaf 2024 € 225,00 per jaar voor een BIV-lid (syndicus /rentmeester) en € 175,00 per jaar voor een BIV-lid stagiair en een occasionele syndicus. Een extra verzekering juridische bijstand deontologie is mogelijk mits een bijkomende jaarlijkse premie van 150 euro.

tijdens het Salon van de Mede-eigendom 2023

SPECIALE PROMOTIE VOOR LIDMAATSCHAP :

INSCHRIJVING OP HET SALON = LIDMAATSCHAP TOT 2025 !

Toetredingsvoorwaarden

Voordelen voor leden

Als professioneel of occasionele syndicus, staat een UVS-lid er niet meer alleen voor:

  • Hij kan altijd terugvallen op de UVS wanneer hij bijstand nodig heeft; wij bezorgen voor onze leden gratis juridisch advies alsook technische bijstand.
  • Dankzij de groepspolis staan onze leden er ook niet meer alleen voor: deze UVS verzekeringpolis dekt de juridische bijstand deontologie (voor alle duidelijkheid enkel binnen de beroepsactiviteit als syndicus) mits een extra jaarlijkse premie van 150 euro.
  • De UVS leden genieten ook van kortingen op diverse opleidingen.
  • De UVS leden worden voorgedragen bij inkomende aanvragen van mede-eigenaars die op zoek zijn naar een syndicus.
  • Ook op de Salon van de Mede-eigendom genieten de leden van UVS van een zeer scherp tarief om als exposant hun kantoor voor te stellen.

Onze partners