Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren alsook om als lid te kunnen inloggen. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord liever niet.

Inloggen

Nog geen account? registreer u dan hier

Naar boven

Modellen en standaard documenten

Uitdrukkellijk, individueel schriftelijk akkoord vanwege mede-eigenaar inzake communicatie via E-mail

Akkoord mede-eigenaar(s) inzake communicatie via e-mail.

Weigering van betaling bij niet oplevering privatieven
Model van brief met pas en klare antwoorden die de syndicus kan richten tot een mede-eigenaar die zijn afrekening weigert te betalen op voorwendsel dat zijn privatief nog niet is opgeleverd.

Model van syndicusovereenkomst
Dit zeer uitgebreid model van syndicusovereenkomst bestaat uit 2 delen: een eerste deel dat de syndicusovereenkomst zelf is, een tweede deel of addendum die er integraal deel van uitmaakt en verdere details over wettelijke verplichtingen, m.a.w. wat u als syndicus zult doen, niet zult doen, enz. ... Aan u om deze basisdocumenten verder te bewerken ...


Commissaris van de rekeningen - omschrijving
Bij de coördinatie van het Reglement van Mede-eigendom dient tevens de functie van commissaris van de rekeningen nader omschreven te worden. U kunt hier een eenvoudig model vinden die u verder helpt. Het is inderdaad niet erg nuttig te zeggen dat de commissaris zich moet ontfermen over de controle van de boekhouding van de VM. Tal van andere vragen kunnen hier beantwoordt worden, zodat onnodige discussies later door mede-eigenaars dienen gevoerd te worden. Wat als de commissaris overlijdt? Wat als hij zijn kavel vervreemdt? Wat indien niemand de taak van commissaris op zich wil nemen?


Commissaris van de rekeningen - rapportering
Dit eenvoudig model dat u naar believen kan wijzigen geeft een idee van hoe u dit kunt opmaken.
Het is een eenvoudige manier om aan de mede-eigenaars een inzicht te geven van wat allemaal bij die controle gebeurt en het bevestigt meteen dat de syndicus alle nodige bescheiden ter beschikking van de commissaris of verificateur gegeven heeft. Nog volgende belangrijke opmerkingen: de commissaris verleent geen kwijting en de syndicus is niet gehouden om alle reproducties van documenten kosteloos te verlenen.Decreten


Decreten

Bodemdecreet : eenmalige onderzoeksplicht syndicus
Is uw bodemonderzoek reeds ingepland? Bent u professionele syndicus of occasioniele syndicus (als mede-eigenaar van een appartementsmede-eigendom), dan moet u voor uw mede-eigendom(men) een ingevuld antwoordformulier terug te bezorgen aan de OVAM tegen 01 maart 2014. Lees hoe dit in zijn werk gaat.


Document tot nemen van beslissingen voor de VME

Hierbij een model voor een uitnodiging voor stemming tot het nemen van beslissing voor de VME. Deze stembrief dient terug naar de syndicus bezorgd te worden binnen de gestelde termijnen.

De beslissingen die met de stembrieven genomen worden zijn bij wet voorzien en toegelaten, zie Art. 577 - 6 - §11 Burgerlijk Wetboek.

De wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID−19 Art. 55 voorziet een aantal bijzondere bepalingen betreffende deze manier van werken.

Onze partners