Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren alsook om als lid te kunnen inloggen. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord liever niet.

Inloggen

Nog geen account? registreer u dan hier

Naar boven

Brochures en gidsen

Praktische gids voor de (toekomstige) mede-eigenaars
De brochure "Praktische gids voor de (toekomstige) mede-eigenaars" werd gepubliceerd onder gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat en in samenwerking met het NEMS (Nationaal Eigenaars en Mede-eigenaars Syndicaat vzw). De Koning Boudewijnstichting wenst de (toekomstige) mede-eigenaars te sensibiliseren en ze bewust maken van de verschillende aspecten met betrekking op de mede-eigendom: er zijn statuten, leefregels, structuren, werken aan de gemene delen en gemeenschappelijke lasten (financiële)… te kennen en te respecteren. Dit is het doel van deze praktische gids dat tevens volledig beantwoord aan de doelstellingen van het NEMS.

Huurwetgeving en de VME
De brochure "De huurwet" (14de editie - maart 2013) werd gepubliceerd door de Federale Overheidsdienst Justitie. Het is een gedetailleerde uitleg over de huurwetgeving zoals deze geld voor woningen die dienen als hoofdverblijf van de huurder.

Handleiding Overdrachten - 2014 (OVAM)
De praktische gids “Handleiding Overdrachten – 2014” behandelt de overdracht van gronden, het bodemattest, het oriënterend bodemonderzoek (OBO), het beschrijvend bodemonderzoek (BBO), het bodemsaneringsproject (BSP), de saneringsplicht en nog andere verplichtingen.

Optische rookmelders
Wie in Vlaanderen een woning bouwt, renoveert of verhuurt moet sinds 1 januari 2013 rekening houden met een aantal verplichtingen over het plaatsen van rookmelders. De folder bevat informatie over de Vlaamse rookmeldersverplichtingen en hoe je hieraan moet voldoen. Ook een appartement (= een zelfstandige woning) moet op elke bouwlaag voorzien zijn van minstens één rookmelder. Een duplex-appartement moet dus (minstens) op elke verdieping een rookmelder hebben. Er gelden geen verplichtingen voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.

De leaflet "Rookmelders" werd gepubliceerd door het Agentschap Wonen Vlaanderen.

Onze partners