Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren alsook om als lid te kunnen inloggen. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord liever niet.

Inloggen

Nog geen account? registreer u dan hier

Naar boven

Voorstelling UVS (Unie van Syndici)

Het meervoudig naamwoord ‘Syndici’ in de benaming van de vzw, benoemt zeer concreet één deelberoep uit de vastgoedsector. Haar werking en doelstellingen betreffen dus enkel de beoefenaars van dit beroep, hetzij zoals bedoeld onder artikel 2-6° en 7° hieronder van de Wet houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar 01-09-2013:

6° syndicus : wie handelt in het kader van het beheer en behoud van de gemene delen van de gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen in de zin van de artikelen 577-2 en volgende van het Burgerlijk Wetboek;

7° rentmeester : wie voor rekening van derden activiteiten ontwikkelt inzake het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten, andere dan de activiteit als syndicus.

Bestuur

Regionale spreiding

Deze stichtende leden treden op naar verhouding van de vijf Vlaamse provincies, die zij in aanvang ook vertegenwoordigen.

Raad van bestuur

In Algemene Vergadering hebben de stichters, na beraad, onder hen, volgende leden geroepen deel uit te maken van de Raad van Bestuur, en de hen toegewezen mandaten op te nemen tot en met het werkingsjaar 2019 voor de helft van hen, en tot en met 2021 voor de andere helft (dit conform artikel 29.3 van de statuten van de UVS vzw) :

Mevr. Dominique Krickovic

Stichter en Directeur UVS, Expert in Mede-eigendom, Financieel beheer UVS

8000 Brugge

voorzitter@uvsyndici.be

Dhr Vincent Spruytte

Bestuurslid

1000 Brussel

info@managimm.com

Dhr Christian Louwagie

Gedelegeerd bestuurder, Beëdigd Kavex-Expert in Mede-eigendom - Ledenadministratie en IT

8000 Brugge - 8670 Westkust - 8400 Oostende

louwagie@uvsyndici.be

Mevr. Chris De Bock

Bestuurslid en adviseur

2000 Antwerpen

chris@fidimco.be

Dhr Olivier Potters

Voorzitter en Penningmeester. Beëdigd Kavex-Expert in Mede-eigendom.

2300 Turnhout en 2600 Berchem

olivier@synd-immo.be

Dhr Pedro Verhaert

Bestuurslid. Beëdigd Kavex-Expert in Mede-eigendom

2300 Turnhout en 2600 Berchem

info@synd-immo.be

Dhr Jan Boulangier

Bestuurslid

9400 Ninove

jan.boulangier@gmail.com

Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van de Unie van Syndici vzw is gevestigd te :
Kroonstraat 28 - bus 2
8000 Brugge

De vereniging ressorteert aldus onder het gerechtelijk arrondissement van Gent.

Praktische info :
E info@uvsyndici.be
Bankrekening ING : BE74 3900 4639 0307
Ondernemingsnummer KBO : BE0820 487 465

De zetel van de vzw kan gevestigd worden op elk ander adres binnen een provincie- of arrondissementshoofdstad van het Vlaamse Gewest, bij eenvoudige beslissing van de Algemene Vergadering en mits publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

De diensten van UVS

Voordelen van de Unie van Syndici : de enige beroepsfederatie uitsluitend voor syndici en rentmeesters!

De professionele en occasionele syndici staat er niet meer alleen voor. Via de website hebben zij een waaier aan mogelijkheden.

 1. Dankzij onze Juridische Cel kunnen de leden altijd terugvallen op de Unie van Syndici wanneer zij gratis juridische bijstand nodig hebben of voor technisch bijstand. 
 2. Op het intranet vinden de leden een groeiende documentatie ; databank en infotheek steeds gerelateerd aan syndicshap. Hier worden cahiers, papers en publicaties over mede-eigendom gepubliceerd en natuurlijk niet onbelangrijk: de volledige nieuwe wetgeving
 3. Onze leden professionele syndici genieten van een groepspolis rechtsbijstand in geval van klachten bij het Beroepsintituut in het kader van hun taken als syndicus
 4. Onze leden kunnen in samenwerking met Kavex vzw, expert-syndicus worden 
 5. De Unie van Syndici zal ijveren om voor bepaalde publicaties een lidprijs te bekomen. Verder staan een aantal modelformulieren op het intranet. Deze kunnen gewoon gebruikt worden door elk lid van de Unie Van Syndici.  
 6. De Unie van Syndici organiseert seminaries en cursussen specifiek gericht op de syndici en hun noden, dit gratis of aan de meeste voordelige tarieven voor de leden. 
 7. De Unie van Syndici zal steeds proberen netwerk momenten en evenementen van aanverwante federaties aan te bieden aan een voorkeurtarief (Thema avonden en Vastgoed Lunches van de Kamer van de Vastgoed Experten).
 8. De Unie van Syndici werkt aan de wijziging van de wet op mede-eigendom  voor een beter werking van de mede-eigendom. 
 9. De Unie van Syndici werkt samen met mede-eigenaars organisatie (SNPC-NEMS - Eigenaarsbond) voor een beter begrip tussen syndici en mede-eigenaars .
 10. De Unie Van Syndici is steeds op zoek naar de beste partners voor de VME voor en optimale dienstverlening en uitwisseling van expertisen en know-how voor de syndici .
 11. Op regelmatige basis organiseert De Unie van Syndici regiotafels in uw buurt: u kan alle concrete vragen en adviezen vragen.
  Jaarlijks organiseert De Unie van Syndici het Salon van de Mede-eigendom in Brussels-Expo met  prominente sprekers , tal van exposanten en bezoekers.

In het algemeen is de Unie van Syndici een gedreven organisatie en een trendsetter! Wees er bij en schrijf u nu in als lid!

Onze partners