Unie van Syndici

Welkom bij de Unie van Syndici! 

De Unie van Syndici  werd opgericht als autonome beroepsvereniging op 20 augustus 2009. Sinds 2015 is UvS vzw officieel erkend als nationale beroepsvereniging door de minister van KMO’s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en is in die hoedanigheid ook vertegenwoordigd in de Hoge Raad voor Zelfstandigen en de KMO’s.

Een aparte vereniging voor de vastgoedbeheerders was absoluut nodig om :

  • de stem van de vastgoedbeheerders niet verloren te laten gaan; 
  • het beroep van 'syndicus' door syndici op de juiste manier te vertegenwoordigen
  • een modern en ethisch profiel te geven
  • naar een steeds beter imago te streven 

Door deze federatie heen worden de krachten van de welmenende syndici gebundeld en in kaart gebracht met het oog op het verdedigen, op een constructieve manier, van hun specifieke belangen en behoeftes.  Meer bepaald hebben wij geopteerd om de focus te leggen op deskundigheid en ethiek; dat houdt in dat wij via opleidingen en begeleiding van onze leden, continu naar verbetering streven in de uitoefening van het beroep, en onze leden betrouwbare dienstverleningen en bijstand  willen bieden.

De UvS reikt hierbij de hand naar al wie het met de vastgoedbeheerders goed meent!
 
Mission Statement
Hoewel een ethisch charter beschrijft wat de algemene norm is voor ethisch handelen in een professionele context, biedt het geen pasklaar antwoord op iedere ethisch vraag of waardedilemma.  Het biedt echter een ethisch kompas om een syndic-kantoor correct en eerlijk te laten functioneren in de dagdagelijkse praktijk, complexe situaties in te schatten, de juiste beslissingen te nemen en passend te handelen.

Wij stimuleren bij onze leden transparantie en eerlijkheid, in hun bedrijfscultuur in dewelke problemen en fouten bespreekbaar zijn,

Wij verlangen van onze leden dat zij zich onthouden van potentiële belangenvermenging en van activiteiten die schade zou berokkenen aan hun klanten,

Wij verwachten dat onze leden zich ertoe verbinden de wet op mede-eigendom strikt na te leven en op de best mogelijke manier de belangen van de VM's te verdedigen

Wij  moedigen onze leden aan om een kwalitatieve dienstverlening te leveren voor een waardig ereloon zonder oneerlijke concurrentie te voeren, dit zonder verborgen commissielonen of inbreuken op de deontologie van het BeroepsInstituut.

Samen zijn wij sterker dan de som van de afzonderlijke leden!
 

Intranet
Zoek doorheen de website