Welke diensten verzorgt UVS?

Voordelen van UVS : de enige federatie uitsluitend voor syndici en rentmeesters!

 De professionele en occasionele syndici staat er niet meer alleen voor. Via de website hebben zij een waaier aan mogelijkheden.
 
* Dankzij onze Juridische Cel kunnen de leden altijd terugvallen op de UVS wanneer zij gratis juridische bijstand nodig hebben of voor technisch bijstand. 
* Op het intranet vinden de leden een groeiende documentatie ; databank en infotheek steeds gerelateerd aan syndicshap. Hier worden cahiers, papers en publicaties over mede-eigendom gepubliceerd en natuurlijk niet onbelangrijk: de volledige nieuwe wetgeving 
* Onze syndici kunnen in samenwerking met Kavex vzw, expert-syndicus worden 
* Op het intranet zal men een overzicht van de meest bruikbare vakliteratuur die hij zich kan aanschaffen. De UVS zal ijveren om voor bepaalde publicaties een lidprijs te bekomen. Verder staan een aantal modelformulieren op het intranet. Deze kunnen gewoon gebruikt worden door elk UVS-lid.  
* Op het intranet komt u in contact met advocaten die de incassoproblemen met mede-eigenaars regelen (aanmaning binnen de 3 werkdagen - kostprijs 100,00€ ten laste van de VME) 
* Een berekeningsmodule voor energie is in de maak voor de meest voordelige tarieven voor uw gebouwen 
* UVS organiseert seminaries en cursussen specifiek gericht op de syndici en hun noden, dit gratis of aan de meeste voordelige tarieven voor de leden. 
* UVS zal steeds proberen netwerk momenten en evenementen van aanverwante federaties aan te bieden aan een voorkeurtarief (Thema avonden van Kavex – Lunches van de Vastgoed Alliantie) 
* Jaarlijks organiseert UVS de Dag van de Syndicus met prominente docenten en relevante onderwerpen. Volgend congres: 28/4/2016 
* UVS werkt aan de wijziging van de wet op mede-eigendom  voor een beter werking van de mede-eigendom 
* UVS werkt samen met mede-eigenaars organisatie (NICM - Eigenaarsbond) voor een beter begrip tussen syndici en mede-eigenaars 
* UVS is steeds op zoek naar de beste partners voor de VME voor en optimale dienstverlening en uitwisseling van expertisen en know-how voor de syndici 
* Op regelmatige basis organiseert UVS regiotafels in uw buurt: u kan alle concrete vragen en adviezen vragen 
 

Intranet
Zoek doorheen de website