Voorstelling

De vereniging draagt de naam “UNIE VLAAMSE SYNDICI” en wordt in haar praktische werking ook “UVS” genoemd.

- Het predikaat ‘Unie’ in de naamgeving van de UVS vzw, duidt erop dat wordt geopteerd voor “een verbond van samenwerkende lichamen die hun zelfstandigheid behouden.” (Definitie volgens Van Dale)

 

- Het adjectief ‘Vlaamse’ in de naamgeving van de UVS vzw, duidt op de bewuste keuze om zich in haar werking exclusief te profileren naar respectievelijk de syndici van de Vlaamse taalgemeenschap en de gebouwen in mede-eigendom binnen het Vlaamse Gewest.

 

- Het meervoudig naamwoord ‘Syndici’ in de benaming van de UVS vzw, benoemt zeer concreet één deelberoep uit de vastgoedsector. Haar werking en doelstellingen betreffen dus enkel de beoefenaars van dit beroep :

hetzij,
zoals bedoeld onder artikel 3 van het reglementering-besluit van 06.09.1993 (BS 13.10.1993), meer bijzonder onder ten 2de : "activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor : b) het syndicschap van onroerende goederen in mede-eigendom."

hetzij,
conform onze eigen definitie : "Het wettelijk en  uitvoerend orgaan van de rechtspersoon ‘vereniging van mede-eigenaars’, als énige aansprakelijke voor het beheer en behoud van het gebouw in mede-eigendom, en als syndicus als zodanig belast met wettelijke, statutaire, deontologische en conventionele opdrachten om het administratief/juridisch-, financieel- en technisch beheer ervan waar te nemen."

Intranet
Zoek doorheen de website