Privacyverklaring Unie Vlaamse Syndici

Privacyverklaring  Unie Vlaamse Syndici
 
 
Uw persoonsgegevens worden door de Unie Van Syndici, verwerkt voor lidmaatschapsbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw lidmaatschap, om u informatie, nieuwe  diensten of opleidingen aan te bieden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met bovenvermelde doelstellingen, volstaat het ons dat mee te delen op info@uvsyndici.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.uvsyndici.be.
Gegevens verantwoordelijke : Christian Louwagie : louwagie@uvsyndici.be
 

Intranet
Zoek doorheen de website