Voorstelling

De vereniging draagt de naam “UNIE VAN SYNDICI” 

- Het meervoudig naamwoord ‘Syndici’ in de benaming van de vzw, benoemt zeer concreet één deelberoep uit de vastgoedsector. Haar werking en doelstellingen betreffen dus enkel de beoefenaars van dit beroep :

hetzij,
zoals bedoeld onder artikel 3 van het reglementering-besluit van 06.09.1993 (BS 13.10.1993), meer bijzonder onder ten 2de : "activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor : b) het syndicschap van onroerende goederen in mede-eigendom."

hetzij,
conform onze eigen definitie : "Het wettelijk en  uitvoerend orgaan van de rechtspersoon ‘vereniging van mede-eigenaars’, als énige aansprakelijke voor het beheer en behoud van het gebouw in mede-eigendom, en als syndicus als zodanig belast met wettelijke, statutaire, deontologische en conventionele opdrachten om het administratief/juridisch-, financieel- en technisch beheer ervan waar te nemen."

Intranet
Zoek doorheen de website