Bestuur & Directie

Regionale spreiding

Deze stichtende leden treden op naar verhouding van de vijf Vlaamse provincies, die zij in aanvang ook vertegenwoordigen.


Raad van Bestuur

In Algemene Vergadering hebben de stichters, na beraad, onder hen, volgende leden  geroepen deel uit te maken van de Raad van Bestuur, en de hen toegewezen mandaten op te nemen tot en met het werkingsjaar 2019 voor de helft van hen, en tot en met 2021 voor de andere helft (dit conform artikel 29.3 van de statuten van de UVS vzw) :


Dhr Olivier Potters

Voorzitter UVS & Penningmeester
Operationeel in de regio: 2300 Turnhout en 2600 Berchem
olivier@synd-immo.be

Mevr. Dominique Krickovic

Directeur UVS, Expert in Mede-eigendom, Financieel beheer UVS
Operationeel in de regio: 9340 Oordegem
voorzitter@uvsyndici.be

Dhr Jos Vanwetswinkel

Ondervoorzitter
Operationeel in de regio: 3500 Hasselt
vanwetswinkel@uvsyndici.be

Dhr Christian Louwagie

Gedelegeerd bestuurder, Beëdigd Expert in Mede-eigendom - Ledenadministratie en IT-master
Operationeel in de regio: 8000 Brugge - 8670 Westkust - 8400 Oostende
louwagie@uvsyndici.be

Dhr Pedro Verhaert

Bestuurslid
Operationeel in de regio: 2300 Turnhout en 2600 Berchem
info@synd-immo.be

Dhr Jan Boulangier

Bestuurslid
Operationeel in de regio: 9400 Ninove
jan.boulangier@gmail.com
Intranet
Zoek doorheen de website