Sponsor worden

Sponsors vinden bij de Unie Van Syndici een uitgebreide mogelijkheid om zich beter in de verf te zetten niet alleen bij de leden, maar vooral bij alle vastgoedmakelaars die enige voeling hebben met het syndicgebeuren en zeker ook bij alle mede-eigenaars die met hun VME begaan zijn. De doelgroepen zijn bijgevolg enorm belangrijk.

Wie sponsort verbindt zich ertoe om gedurende 3 kalenderjaren zijn engagement betreffende onderstaande prijzen en voorwaarden aan te gaan. Een waaier aan mogelijkheden zullen zeker aan elke kandidaat sponsor de mogelijkheid geven om in functie van zijn budget in te stappen in een sponsorship.

Neem contact op met voorzitter@uvsyndici.be en vraag naar de mogelijkheden voor een volledig pakket, een clickable logo, enz ...

Wat structurele sponsoring betreft wordt een overeenkomst met de Unie Van Syndici opgesteld waar beide partijen hun doelstellingen omschrijven in het kader van de samenwerking. Hierbij wordt gestreefd naar een langdurige samenwerking bij dewelke het win-win principe centraal staat. 


 

Intranet
Zoek doorheen de website