Aanvraag tot lidmaatschap

Wenst u lid te worden van de UVS?

Gelieve het inschrijvingsformulier hieronder in te vullen en op te sturen. Een lidmaatschap is verbonden aan een fysische persoon.

U heeft de keuze tussen professionele syndicus/rentmeester (als BIV-lid) of occasionele syndicus (als mede-eigenaar). U kiest voor de rubriek die voor u van toepassing is. Tevens kunt u na aanvaarding van uw lidmaatschap later kantoormedewerkers die specifiek beheerstaken uitvoeren betrekken in het UVS gebeuren. Zij kunnen gratis medelid worden samen met het hoofdlid.

Mocht u vragen of bemerkingen hebben met betrekking tot uw inschrijving, gelieve contact op te nemen met voorzitter@uvsyndici.be. U wordt zeker persoonlijk gecontacteerd.Ik wens mij lid te maken van de UVS als rentmeester

Ik wens mij lid te maken van de UVS als professionele syndicus
Door het lidmaatschap te aanvaarden onderschrijf ik eveneens volgende engagementen:
 • als syndicus bezorg ik aan de UVS via het Intranet enkele basisgegevens over al de mede-eigendommen die ik beheer. Ik ga ermee akkoord dat deze gegevens door de UVS gebruikt kunnen worden om eigen statistische gegevens te verzamelen.
 • Ik respecteer de kwaliteitsnormen die paritair met enkele eigenaarverenigingen werden vastgelegd of, binnen het jaar, deze in mijn beheersvoering te integreren.
 • Ik werk mee aan de naleving en de uitvoering van de huidige en de toekomstige doelstellingen van de UVS.
 • Ik ben een erkende vastgoedmakelaar, lid van het BIV met nummer
 • Ik ben eveneens lid van een van volgende verenigingen (aanvinken aub): UIB CIB VVF KAVEX
Ik wens mij te abonneren op het tijdschrift TVV (Tijdschrift Verkoop Vastgoed) en betaal een jaarbijdrage van 450 euro.
Ik wens mij niet te abonneren op het tijdschrift TVV (Tijdschrift Verkoop Vastgoed) en betaal een jaarbijdrage van 400 euro.
Ik ben ingeschreven op het tableau als stagiair-vastgoedmakelaar (syndicus en rentmeester) en betaal een jaarbijdrage van 200 euro tijdens de duurtijd van mijn stage.

Door dit formulier in te vullen en op te sturen dien ik mijn kandidatuur in van toetredend lid. Ik wordt ten volle lid van zodra ik door de UVS wordt uitgenodigd om mijn bijdrage te betalen en van zodra ik deze bijdrage effectief betaal.

Ik wens mij als occasionele syndicus (in mijn hoedanigheid van mede-eigenaar) lid te maken van de UVS.

Door het lidmaatschap te aanvaarden onderschrijf ik eveneens volgende engagementen :
 • Ik bezorg aan de UVS enkele basisgegevens over de mede-eigendom die ik beheer. Ik ga ermee akkoord dat deze gegevens door de UVS gebruikt kunnen worden om statistische gegevens te verzamelen.
 • Ik ben occasionele syndicus in mijn gebouw en betaal een jaarbijdrage van 200 euro.
 • Ik respecteer de kwaliteitsnormen die paritair met enkele eigenaarverenigingen werden vastgelegd of, binnen het jaar, deze in mijn beheersvoering te integreren.
 • Ik werk mee aan de naleving en de uitvoering van de huidige en de toekomstige doelstellingen van de UVS.
Door dit formulier in te vullen en op te sturen dien ik mijn kandidatuur in van toetredend lid. Ik wordt ten volle lid van zodra ik door de UVS wordt uitgenodigd om mijn bijdrage te betalen en van zodra ik deze bijdrage effectief betaal.
Ik wens mij lid te maken van de UVS in mijn hoedanigheid als student

De voorwaarden om als student te mogen aansluiten bij de UVS zijn de volgende:
 • U moet als student ingeschreven staan bij een universiteit of hogeschool.
 • U volgt op regelmatige wijze de richting vastgoed-syndicus.
 • U bent ingeschreven in het laatste studiejaar van uw opleiding.
 • U dient als student geen lidgeld te betalen.
 • Uw lidmaatschap van student is beperkt in de tijd, t.t.z. zolang u als student ingeschreven staat.
Als lidmaatschap van student houdt eveneens volgende in:

 • U kunt tegen een modale studentenprijs deelnemen aan het jaarlijkse evenement "Dag van de Syndicus".
 • Na het behalen van uw diploma kan de UVS uw kandidatuur voorstellen aan de professionele UVS-leden.
Gelieve onderstaande velden in te vullen aub
Naam hogeschool of universitaire instelling:
Gevolgde opleiding:OPGELET: bij verzending van uw ingevuld formulier verbindt u zich om lid te worden van UVS. Door op "verzenden" te clicken aanvaardt u dat een factuur opgestuurd zal worden.
Intranet
Zoek doorheen de website