Downloads / Documenten

FAQ's voor UVS leden

Modellen en standaard documenten

Decreten

GDPR meldingen voor syndici

Cahiers & papers

M.A.R. (minimum algemeen rekeningenstelsel)

Expert syndicus

Logo's voor de UVS leden

Normen, richtlijnen & aanbevelingen

Wetteksten brandpreventie

 • Brandpreventie op de arbeidsplaatsen (kantoor syndicus)

  Het koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 april 2014. Het treedt in werking op 03 mei 2014. Dit koninklijk besluit heft gedeeltelijk artikel 52 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) op, om zo de verplichtingen van de werkgever beter uit te kunnen werken via het voeren van een brandpreventiebeleid gebaseerd op het dynamisch risicobeheersingssysteem en de hiërarchie van preventiemaatregelen, gedefinieerd door de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers. Dit nieuwe koninklijk besluit voert de verplichting in om een risicoanalyse uit te voeren en verduidelijkt de risicofactoren die tenminste in rekening moeten gebracht worden tijdens de uitvoering van deze analyse. De werkgever moet, op basis van de resultaten van analyse van de risico’s eigen aan de onderneming, een geheel van preventiemaatregelen nemen. Een arbeidsplaats omvat de werkplekken in gebouwen van de onderneming of inrichting, met inbegrip van elke andere plaats op het terrein van de onderneming of inrichting waartoe de werknemer in het kader van de uitvoering van zijn werk toegang heeft.

 • KB's 2014
 • KB 2015

Brochures en gidsen

 • Praktische gids voor de (toekomstige) mede-eigenaars - editie 2019.

  De brochure "Praktische gids voor de (toekomstige) mede-eigenaars" werd gepubliceerd onder gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat en in samenwerking met het NEMS (Nationaal Eigenaars en Mede-eigenaars Syndicaat vzw). De Koning Boudewijnstichting wenst de (toekomstige) mede-eigenaars te sensibiliseren en ze bewust maken van de verschillende aspecten met betrekking op de mede-eigendom: er zijn statuten, leefregels, structuren, werken aan de gemene delen en gemeenschappelijke lasten (financiële)… te kennen en te respecteren. Dit is het doel van deze praktische gids dat tevens volledig beantwoord aan de doelstellingen van het NEMS.

 • Handleiding Overdrachten - 2014 (OVAM)

  De praktische gids “Handleiding Overdrachten – 2014” behandelt de overdracht van gronden, het bodemattest, het oriënterend bodemonderzoek (OBO), het beschrijvend bodemonderzoek (BBO), het bodemsaneringsproject (BSP), de saneringsplicht en nog andere verplichtingen.

 • Huurwetgeving en de VM

  De brochure "De huurwet" (14de editie - maart 2013) werd gepubliceerd door de Federale Overheidsdienst Justitie. Het is een gedetailleerde uitleg over de huurwetgeving zoals deze geld voor woningen die dienen als hoofdverblijf van de huurder.

 • Optische rookmelders

  Wie in Vlaanderen een woning bouwt, renoveert of verhuurt moet sinds 1 januari 2013 rekening houden met een aantal verplichtingen over het plaatsen van rookmelders. De folder bevat informatie over de Vlaamse rookmeldersverplichtingen en hoe je hieraan moet voldoen. Ook een appartement (= een zelfstandige woning) moet op elke bouwlaag voorzien zijn van minstens één rookmelder. Een duplex-appartement moet dus (minstens) op elke verdieping een rookmelder hebben. Er gelden geen verplichtingen voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.

  De leaflet "Rookmelders" werd gepubliceerd door het Agentschap Wonen Vlaanderen.

Intranet
Zoek doorheen de website