Inschrijving syndici in de KBO

Inschrijving van syndici in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO)
KB 15-03-2017, Staatsblad 24-03-2017

De volledige tekst van het KB van 15 maart 2017 kunt u hier bekijken.

Zoals reeds bekend is het KB van 15 maart 2017verschenen in het Staatsblad van 24 maart 2017.

Elke vereniging van mede-eigenaars is sedert 01 april 2017 verplicht om de gegevens van zijn syndicus te registreren in de KBO van de FOD Economie. Het betreft dus een aanvulling op de bestaande inschrijving in de KBO databank.

 

Dit geldt zowel voor de syndicus van hoofdverenigingen als die van deelverenigingen.

 

Elke syndicus moet ten laatste op de werkdag die voorafgaat aan de dag op dewelke hij zijn opdracht aanvangt, zich inschrijven bij een ondernemingsloket naar zijn keuze. Bovendien is de syndicus ook verplicht om elke wijziging of doorhaling van zijn gegevens mede te delen aan het ondernemingsloket. De UVS-leden kunnen gebruik maken van de modules van Acerta en Xerius dewelke de inschrijvingen bij zijn gebouwen volledig op zich zullen nemen. De betrokken VME’s dragen wel deze inschrijvingskosten.

Wat deelt u als syndicus mede bij aanmelding aan het ondernemingsloket?

  • het KBO-nummer van de betrokken VM
  • een kopie van de notulen van de laatste AV (bewijs aanstelling als syndicus)
  • het KBO-nummer van uw syndicvennootschap (indien rechtspersoon)
  • het rijksregisternummer van de syndicus (indien natuurlijke persoon)

Tegen wanneer moet dit in orde zijn?

Bestaande VM’s op datum van 01 april hebben één jaar de tijd om zich in orde te stellen. Voor alle overige VM’s en nieuwe syndici dient dit onmiddellijk te gebeuren.

De volledige tekst van het KB van 15 maart 2017 kunt u hier bekijken.

Intranet
Zoek doorheen de website