Documentatie & rechtspraak

De rubriek "Documentatie en Rechtspraak" wordt door het UVS team voortdurend verder uitgebreid.

De UVS tracht aan haar leden een bondige informatie te verschaffen betreffende rechtspraak over onderwerpen die betrekking hebben met de wet op de mede-eigendom. Hier wordt enkel een zeer bondige topic gegeven over de rechtspraak en beslissingen van rechtbanken. U vindt telkens, daar waar van toepassing, de gegevens over de rechtbank en mogelijks nog het rolnummer in kwestie.

Het is belangrijk dat u als professionele syndicus niet alleen kunt terugvallen op deze jurisprudentie, maar dat u door kennis van te nemen uw professionele skills verbetert en mogelijks uit de ervaring van anderen uw eigen dienstverlening kunt aanscherpen.

De UVS streeft naar betrouwbaarheid in haar informatie maar kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor de gepubliceerde informatie.

Intranet
Zoek doorheen de website