Home

Welkom op de nieuwe website van de Unie Vlaamse Syndici.  

Op 20 augustus 2009 werden te Gent onder enkele initiatiefnemers, afkomstig uit elke Vlaamse Provincie, statuten en reglementen ondertekend tot oprichting van een VZW. De nieuwe beroepsfederatie heeft, onder het logo van een sfinks (de bewaker van vastgoed) in algemene termen tot doel de professionele syndici (in hoofdberoep) binnen de vastgoedsector, een eigen profiel en imago te geven, en dit ten overstaan van ale maatschappelijke geledingen die voor haar of hen van nut kunnen zijn.

Haar doelgroepen, (en de doelstellingen naar elk van deze), werden statutair in detail beschreven, waaruit mag worden afgeleid dat het hen menens is de syndici een eigen stem te geven in alle geledingen en op te komen voor een eigen volwaardig statuut.

Het is duidelijk dat de behoefte zeer groot is daar ons beroep niet altijd door een professioneel syndicus wordt verdedigd in de bevoegde organen.

Een aparte vereniging is dan ook absoluut de noodzaak opdat :
1. de stem van de syndicus (minderheid) niet zou verloren gaan in een 'democratie';
2. dat meerderheden hun wil niet kunnen opleggen en zo de rechtmatige en specifieke vereisten m.b.t. het beroep van 
    syndicus niet kunnen negeren;
3. het beroep van 'syndicus' op de juiste manier wordt vertegenwoordigd door syndici.

Daarom worden door deze VZW heen de krachten van de syndici gebundeld en in kaart gebracht met het oog op het verdedigen, op een constructieve manier, van onze specifieke belangen en behoeftes. Deze website zal dan ook dit gedachtengoed helpen dragen en ondersteunen.

De UVS reikt hierbij de hand naar al wie het met de professionele syndici goed meent.

UVS - Unie Vlaamse Syndici vzw